Aktiviteter

Aktiviteter i foreningen

 

Foreningen arrangere en række aktiviteter for meldemmer og andre interesserede.

 

Vigtige datoer 2019
Frederiksborgdag hos Jens Dall i Gudbjerg

21. september Se indbydelse HER

 

Dalum Rideklub (Odense)

29. september hingstefremstilling

Medlemsmøde Vest 5.1.2019

Mødet blev indledt af Niels Ingersen med en orientering om ændringerne i bestyrelsen.

Reno Olesen fortalte om avlsudvalgets arbejde med kåringsreglerne, som skal justeres som følge af en ny EU forordning. Der var i den forbindelse snak om 50% Frederiksborgere i forhold til kåring og dyrskuer.

Tine Kjær fortalte om evalueringsmødet vedrørende Landsskuet 2018.

Spørgsmålet fra facebookgruppe, som omhandlede om vi er en avlsforening eller en rideklub blev debateret.

Hjemmesiden og særligt hingstelisten var ligeledes et emne, og dette blev suppleret med en god debat omkring stationsafprøvningen og 1. dages materialeprøven.

Alt i alt en masse gode indspark og debatter, som har givet bestyrelsen for Frederiksborg Hesteavlsforening lidt flere opgaver, og inspiration til forbedringer på flere områder.

Vi takke for deltagelsen.

 

Medlemsmøde Øst

19. november 2018 blev der afholdt et medlemsmøde i Sorø.

Som sædvanlig var ordet frit, men bestyrelsen gav en orientering om aktuelle emner, hvoraf skal nævnes, at KDH forsikring tilbyder en rabatordning på 10 %.

Der var en længere debat om materialeprøven.

Der blev diskuteret Show på Roskilde Dyrskue, som har 50 års jubilæum i 2019. Tine Larsen og Liza Larsen, har taget Ja-hatten på og tilbudt at lave et oplæg og har tilbudt at være tovholdere på det.

Tine Jensen, vores racerepræsentant, skal til evaluering om 2018 dyrskuet i januar, har du ris/ros så send en mail på tisuje@jubii.dk

Vi talte også om Ny Toftegård i Ølstykke, dette er desværre efterfølgende sat lidt i bero, da vores kontaktperson er rejst fra arkivet i Egedal Kommune.

 

Henvendelse til foreningen kan ske på fhf@fhf.dk