Dommeruddannelse i FHF

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

 

 

 

Dommeruddannelse i FHF


Dommeruddannelsen er med egenbetaling

Den grundlæggende uddannelse består af 3 moduler, modul 1 og 2 kan man deltage i så tit man ønsker.

Modul 3 består af en teoretisk og praktisk prøve som begge skal bestås før man kan komme videre i forløbet.

Dommerspiranterne skal medvirke som føl alt det som de kan komme til og som der er plads til.

Modul 1 og 2 afholdes hvert år hvis de er behov/ forespørgsel på det og Modul 3 ca. hvert andet år, når der er behov for det.

Der ud over skal alle aspiranter være med som ”dommerføl” mindst XX antal gange (se og bedømme mindst 100 heste)

Modul 3

Teori delen :Spørgsmål udarbejdes af Jørgen Finderup som også er dommer sammen med en fra FHF´s Dommerudvalg.

Praktikprøven: Dommer Jørgen Finderup og en virkende Dommer.

Når begge prøver i modul 3 er bestået, skal dommeraspiranterne medvirke ved 3 bedømmelser eller flere hvis det er ønske fra dommerne fra modul 3, for at kunne fungere som kåringsdommer.. .

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.