Racebeskrivelse

Frederiksborghesten er i sig selv et stykke lyslevende kulturhistorie med rod i det kongelige
Frederiksborgske stutteri, som i flere hundrede år kastede glans over hesteavlen i Danmark.

Den kongelige stutteridrift på Frederiksborg går tilbage til Frederik II's tid. Efter erhvervelsen af
Hillerødsholm, det senere Frederiksborg, begyndte man at samle det bedste hestemateriale fra forskellige
kongelige stutterier her.

Også Christian IV var, som sin far, stærkt interesseret i hesteavl, og han udvidede stutteriet betydeligt
med indkøb, formodentlig fortrinsvis af spanske heste, en type der dengang var på mode over hele
Europa. Christian IV kan betegnes som den egentlige skaber af det senere så berømte Frederiksborgske
stutteri, ikke mindst fordi indretningen af en egentlig stutteriadministration var hans værk.

Formålet med stutteriavlen var at få lette rideheste til den høje rideskole og sværere køreheste til hoffet.
Opdrætningen foregik ved løsdrift i indhegnede skovvange. Hestene var inddelt i stod. Et stod bestod af
omkring 18 hopper (flere eller færre alt efter græsningsmulighederne i vangene). Hvert forår blev en
udvalgt hingst sluppet ind til stodhopperne. Avlen blev i begyndelsen drevet som blandingsavl uden
bestemte principper med stadige indkøb af fremmede hingste.

Efter enevældens indførelse blev der - efter forbillede fra det franske hof - stillet større krav om luksus
og pragtudfoldelse ved de kongelige ceremonier. De kongelige stalde fik repræsentative opgaver som
aldrig før. Nu skulle hestene i et forspand være ganske ens, både i lød, aftegning og størrelse. For at
imødekomme disse krav deltes stoddene efter farve, hvorefter der blev drevet renavl indenfor de
forskelligt farvede stod. Der var f.eks. røde, sorte, skimlede og sidst, men ikke mindst de fornemste af
dem alle, hvide stod, der leverede hvide heste til kongens karosse, og som igennem tiderne var
stutteriets stolthed.

Denne avl lykkedes så godt, at Frederiksborgstutteriet i de følgende næsten 100 år oplevede en
glansperiode, hvor hestene herfra blev anerkendte og berømte over hele Europa. De blev i stor
udstrækning benyttet til forædling i mange europæiske stutterier, og fik navnet "danske heste". Disse
hestes udseende får man det bedste indtryk af ved rytterstatuen på Amalienborg slotsplads. Den franske
billedhugger Saly har 1753-71 modelleret kongens hest efter de bedste partier på tolv forskellige
frederiksborghingste fra stutteriet på Frederiksborg. Det er således en idealhest, men den viser, hvilken
type hest man søgte at opnå gennem avlen.

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.