Referat HB møde Januar 2018

Referat HB møde Januar 2018

Deltagere: Jytte Hansen,
Claus Svendsen, Niels Vestergaard, Ib Villumsen, Birgitte Rye, Niels Ingersen, Stine Schkliaroff. Bettina Kaastrup
Sted: Storebæltvej 13. 5800 Nyborg
Tid: kl. 10.00

 

1. Valg af dirigent
 Niels Vestergård

2. Bemærkninger til dagsorden.
PR udvalg har fået punkt 9b
Hoven i fokus punkt 9c

3. Økonomi (Bettina)
Udkast til årsregnskab gennemgået

Formanden orienterer om div. Møder
Jytte har sendt referater ud.
En dags prøven kan vi selv tilrettelægge, og tage hensyn til f.eks kørehesten.
Der er hestekongres i Kolding d. 28 Januar. med tilmelding senest 19. Januar. Program ligger på SEGES heste Facebook side.

4. Planlægning af landsmøde
Ib spørger Reno om indlæg til punkt 3
Bemærkninger til Dagsorden:
Jvf: nye vedtægter §: 6 stk 3 punkt 1-10

5. Valg af bilagskontrollør
Tina Jensen

6. Personer til udvalg mv
De tidligere lokalformænd laver en liste over mulige personer til div. Udvalg.
Oversigt over dommere der ønsker at fortsætte. De tidligere lokalformænd har ansvaret for denne liste.

7. Hingstelisten
Når Jytte modtager hingsteliste fra SEGES, opdateres vores liste ca. 1. Februar. De hingste der ikke er godkendt af SEGES fjernes helt fra hingstelisten på FHF hjemmesiden. Disse er dermed ikke brugbare i avlen, før forholdende er bragt i orden.

8. Hjemmesiden
På hjemmesiden præciseres det at oversættelsen til fremmedsprog er fortaget via Google/Bing. I tvivlstilfælde er det den danske version der er gældende.
Tilmeldings formularen er rettet til.
Ib laver oplæg til køb og salg af heste på hjemmesiden, dette er en service som kan benyttes af medlemmer.

9. Seneste rygter

9B PR udvalg
PR udvalg søger om en ny fane i Danmarks samfundet.
PR udvalget foreslår kriterie for ”årets Frederiksborg”
Årets Frederiksborg er et individ som har gjort sig særlig bemærket i løbet af året i sporten på dyreskuer, i avlen herunder afkom eller på kåringspladser.
Årets Frederiksborg udnævnes første gang på landsmødet 2019. Forslag skal indsendes til bestyrelsen, senest 10. Januar 2019.
PR udvalget forslår udskrift af årets kåringsresultater
PR udvalg fremlægger virksomhedsplan for 2018

9C. Hoven i fokus
Bestyrelsen er enige om at betale for dommer samt føl til dette arrangement.

10. Evt.
Vi har talt om dyreskue shows øst, midt og vest.
Der er kommet forespørgsel på om vi vil være med i Hestene fra kongernes Nordsjælland.

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.