Referat general-forsamling 2018

Referat general-forsamling 2018

fhflogo thumbFREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Referat Generalforsamlingen 2018

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
Dirigent Bettina Kaastrup. Stemmetællere Anja Og Lene


2. Beretning om foreningens virke ved bestyrelsesformand.
Se Bilag Niels B. spørger om de hingste der ikke er mødt til materialeprøve, har avlsgodkendelse. Jytte svarer nej

3. Beretning om avlsaktiviteter i det forgangne år ved avlsledelsens formand.

• Se bilag. Niels B. Spørg om info på hingstestammerne, Reno har det derhjemme.
• Hans Jørgen det er vigtigt at få kigget hove på tidligt.
• Jytte har været til møde i landscentret omkring kloning, meget spændene, det er måske noget der skal undersøges om der skal gemmes DNA fra hopper i genbank
• Susanne fortæller at man i Italien kan få klonet en hest til 540.000kr
• Stig spørger indtil bedstefædrene til de stillede hingste, om der er tjekket forskellighed på dem, måske det var en ide fremadrettet.
• Anita spørger indtil hingstelinie, kan komme med til næste år
• Bjarne foreslår at man får skyllet æg, fra hopper da det er langt billigere
• Niels B efterlyser karakterer på temperament. Stig svarer at det er netop derfor at man skal sende sin hingst til materiale prøve

Frokost

1 min. Stilhed for Andreas Højbjerg som afgik ved døden sommeren 2017

4. Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelsesformand.

• Største punkt for fremtidig bestyrelse er udvalg, der skal afholdes 3 kåringer, championat og hingste fremstilling samt materialeprøve
• Der er søgt en ny fane Jimmy spørger ind til de ”små faner” hvor skal de bruges. Niels foreslår at den nye fane skal stå i Jylland, da der er faner i andre landsdele.
Mette spørg indtil dyreskue ejendel
Bettina foreslår at det bliver den nye bestyrelse der uddeler ”tingene”
Jytte siger at der er ting, man ikke ved hvem tilhører det må være den nye bestyrelses job at finde ud af
• Vi skal gerne ha bedækningstallet op
• Der er fjernet lidt hingste på vores hingsteliste
• Avlsudvalget er det vigtigste.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for HB ved kasserer.

Se bilag
Anita spørger indtil midlerne fra de forskellige landsdele. Jytte svare at det kun kommer de enkelte landsdele ved.
Bettina svarer at der er betalt til kontoen efter d. 1/1 -18 og det kommer ind i regnskabet til næste generalforsamling.
Der henstilles til at de afgående lokalbestyrelser laver regnskab.
Der spørges indtil de penge der er indbetalt fra lokalbestyrelserne, hvornår de er indbetalt. Yvette spørger indtil de penge de er sendt.
Lene synes det er trist at der mistænkeliggøres at pengene ikke er overført.
Helle spørg om man ikke kan få af vide hvad der er overført.
Stig er enig med Lene. Og at alt skulle ha været overdraget til hovedbestyrelsens kasserer.
Yvette spørger om det ikke er et job for den nye bestyrelse skal tage sig af at få de ”gamle regnskaber” ud til medlemmerne

6. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år.

Forbliver uændret

7. Behandling af indkomne foreslag.

8.

• Mette Poulsen Medlemsblad
Mette fortæller hun ønsker et medlemsblad, da hun mener at foreningen er blevet usynlig, det er rart med et blad.
Hun mener ikke hjemmesiden fungerer ordentligt.
Hun fortæller at det er firmaer, der har 0 løsning, der bla. laver for dansk handicapforening, vi skal selv finde sponsorer, og komme med div. Annoncer. Mette nævner en række forslag til sponsorer.
Stig synes det er godt forslag, og at vi selv kan spytte i kassen.
Vita, godt forslag det ville være godt for fællesskabet, og et job for PR-udvalget
Susanne, mener at det sagtens kan lade sig gøre, og kan laves på en alm. Printer. Niels I. Fortæller at PR-udvalget har nyhedsbrev i tankerne, med bla. Ung i FHF alm omtale, Frederiksborg hesten i sporten, resultater, FHF for 25 år siden. På sj har der været efterspurgt stambog, man har lavet et prøvehæfte
Niels B. Husker på at det ikke hedder Hovedbestyrelsen mere.
Anita Savner også medlemsblad, og synes det er meget positivt med nyhedsbrev og kunne godt tænke sig at der blev købt plads i f.eks. Ride magasinet.
Jens forstår ikke når man kan sætte det på Facebook, hvorfor så ikke sende det til medlemsblad.
Mette vil gerne være med, men at det skal være PR udvalget der står for det.
Janni efterspørger medlemsliste, Bettina svarer at det ikke kan lade sig gøre, pga. Persondataloven
Jytte fortæller at hun har talt med DV og de mener at vi er ud rydnings truet og vil gerne hjælpe med en stand til eliteskue, til reklame
Niels siger at der bliver sendt nyhedsbrev ud som start, og den nye bestyrelse vil tage det op med medlemsbladet
Hans Jørgen siger at det er vigtigt at følge op på DV´s henvendelse
Iris foreslår at prøve med et par blade til at starte med, og spørg indtil hvem der vil være med på en medlemsliste.
Bettina svare at det ikke kan lade sig gøre pga. af nye EU-fordring.
Niels fortæller at den nye ´stambog´ ikke må rundsendes pga. af dataloven.
Jytte fortæller at SEGES ikke må oplyse adresser osv. og er meget strikse
Bestyrelsen går videre med det

• Bettina Kaastrups Forslag til vedtægtsændring Avlsledelse
Bettina fortæller at hun har en hingst gående, der ikke kan registreres, da hingste ejer ikke har betalt til SEGES, hun har fået hjælp til at få det klaret, hun foreslår en vedtægts ændring, at det er avlsledelsens opgave at hingste listen er ajourført med de hingste der kan bruges
Vita Spørger om SEGES giver besked om hingsteejer har betalt, Jytte svare ja.
Bjarne spørg om hvad med indberetning til SEGES af bedækning. Jytte svarer at man kan bede om kvittering.
Reno Siger hvis det kommer i vedtægterne, er det avlsudvalget der har ansvaret, og det bliver svært at få det ajourført.
Anita spørger om teksten kan forenkles.
Susanne spørg indtil om SEGES ikke hænger i bremsen, og det kan ikke være rigtigt at det er økonomi der skal være at man ikke kan få registeret sine føl.
Stig holder med Reno, SEGES er meget sløve med regningerne, og mener at det skal papiret skal sendes til hoppe ejer i stedet.
Jytte fortæller at det er et gentagende problem, og vi er for små til at få gennemført noget hos SEGES. SEGES har styr på meget. Jytte har indberettet hingste til hingste liste. Pr 15/2-18
Niels B fortæller at det er frivilligt at være i SEGES, men at vi ikke kan få oplysningerne fra dem. Vi har mulighed for selv at registrere vores heste.
Anita siger at vi kan se om vi kan pålægge SEGES at lave om på det, men tror ikke at det kan lade sig gøre.
Yvette spørger om det ikke er noget der kan arbejdes videre på (forslaget)
Så ingen i foreningen kommer til at hæfte for noget
Den kommende bestyrelse arbejder videre med forslaget og formuleringen.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
De 4 med flest stemmer vælges for 2 år er:

Reno 50
Niels I 49
Birgitte 48
Stine 42
Vita 38
Bettina 36
Niels V 31
Sup: 1 Claus 29
Sup: 2 Ib 21

Jytte 21. men trak sig

Kaffe og Kage

10. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering.

• Formand Birgitte Rye
• Næstformand Niels Ingersen
• Kasser Bettina Kaastrup
• Sekretær Stine Schkliaroff
• Reno Olesen
• Niels Vestergård
• Vita Lavrend

11. Evt.

• Vi har fået en henvendelse ang. Kronprinsens fødselsdag at man skal forære et spand heste eller en hest til ham, den nye bestyrelse kigger på det.
Iris er kommet med forespørgsel omkring materiale prøve, da hun er klassisk rytter, og ønsker ikke ´almindelig rytter ´rider
Frederiksborghesten på Internettet - fhf.dk
hendes hest til materialeprøven. Og mange i Tyskland er ikke interesseret i den form vi har i dag, og der er mange kunder i udlandet
Reno svarer at der ikke er nogen i teknisk udvalg der kan vurdere klassisk dressur, og der har været efterspurgt om nogen af de klassiske ryttere, kommer aktivt ind over.
Kan der evt. være en anden klassisk rytter til at ride prøven.
Mette hvad er formålet med materialeprøven, der har været lille opbakning til materialeprøven, og Mette opfordre til at der undersøges hvorfor folk ikke stiller til M. prøve og måler prøven det den skal.
Anita spørg om tiden er inde til om vi skal afprøve vores hingste på en anden måde.
Helle Enig med Iris, men det er en længere proces at lave om på M. prøven. Opfordre til at folk kommer ud og ser en dags prøven, hvor lidt der er fremmed rytter på.
Birgitte spørg om Iris vil vise ridningen
Stig minder os om at det er en avlsforening, og siger at det ikke er det bedste sted vi har til aflæggelse af prøven.
Mette spørger om der kan blive lagt en ekstra prøve Kørsel
Stine Siger det er en alsidig hest vi avler, og dvs. springe, dressur osv. Og pas på ikke alt bliver solgt ud af landet
Susanne fortæller at andre avlsudvalg ikke har så lange prøver, evt. 1 eller 2 dage
Bestyrelsen går videre med dette i løbet af året
Mette mener vi skal fremstille en hest der kan noget andre ikke kan, stabil hest temperamentsmæssigt.
Janni Spørger at man som dommer, ser nogen heste med fodtøj hvor der er noget galt, har dommere beføjelse til at bede om blodprøve iht. doping/smertestillende.
Reno svare at foreningen har ret til at indkalde doping Dk Bestyrelsen tjekker
Hans Jørgen fortæller at det var hårdt da m. prøven var kun var en weekend, men synes nu den vi har i dag er fin, men har hørt kritikken. Og påpeger at der også er positive sider i m. prøven
Iris enig med Susanne man skal kigge rundt på andre avlsforeninger. Mette afslutter med at heste ikke bliver stillet til m. prøve og opfordre til at det bliver belyst

Trækning af lotteri.

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.