Dagsorden Bestyrelses-møde d. 7/9-18

Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 7/9-18

Deltagere:

Sted: Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
Tid: kl. 14

1. Valg af dirigent
Niels V.

2. Bemærkninger til dagsorden

3. Information fra formanden

65 hopper bedækket som er registret hos SEGES i 2018
DV Intet nyt
Vi undersøger at andet geografisk sted til afholdelse af bestyrelsesmøder

4. Evaluering af kåringer

• Ikast
Kåring:
Alt i alt en go dag med positiv energi. Der skal spørges til om det er et problem at der ikke er printet kataloger. DNA kort skal skrives hjemmefra. Der skal være forplejning til hjælper.
Maria Gjerløv bliver tilbudt at komme til hingstefremstillingen for at få sin hoppe kåret.
Championat:
Det kørte på skinner. Evt. en 4 års, 5 års og en 6 og ældre klasse i gangart
Stedet: Alt for dyrt i forhold til hvad vi får!

• Algestrup
Kåring:
Gik godt. Der skal laves lidt om når der skal måles.
Championat:
Det gik fint
Stedet. Bestilles til 2019

• Fælles/næste år
Næste år skal tilmelding sendes ud meget før allerede i Juni. Med sidste tilmelding senest 14 dage før første arrangement.
Der skal arbejdes på at lave gangartsklasser på Fyn evt. et ”lille championat”(Allerupgaard) Vi kontakter Leif Grimbuhler for at høre om fjordhestens aftale med Vilhelmsborg
Championat: Anja bliver ”Propotions chef” på begge sider af vandet, så det bliver helt ens på landsplan.
Der skal bestilles konsulent til hoppekåring samt hingstefremstilling

Jylland: 17-18 2019 aug
Fyn: 24 aug 2019
Sjælland: 31 aug- 1 sept 2019
Hingste fremstilling 29 sept 2019

Vi sætter et mål for at der til næste år til vores championater, at der kan tildeles R i hestens pas. Bettina, Anja og Stine Sender forslag til bestyrelsen.

5. Planlægning af hingste fremstilling. Vedhæftet huskeliste

6. Kåring Holland

Reno har fået tilsendt mail med 8 emner hvor kun 4 stk kan kåres (2 hopper og 2 vallakker)
Der skal mindst 7-8 heste til for at gennemføre.

7. Nyt fra udvalgene

Championatsudvalget - intet nyt - vi afventer regnskabet og et afsluttende møde

Teknisk udvalg- Niels V deltager i 1dages testen. Fra 2019 fastsættes deltager prisen til 4000 til FHF ud over egenbetalingen til Seges.

dommerudvalg. Drøftet flere forskellige muligheder for at få de dommere som endnu ikke er færdige med uddannelsen til at blive færdige, samt drøftet om der er oplagte emner som vi kan sætte i spil. PT går vi videre med 3 dommerføl, som er næsten færdige og forsøger at få koblet yderligere 2 på. Vi arbejder ud fra en kombination af teoretisk uddannelse og praktisk uddannelse.

Avlsudvalget. Drøftet mailindsigelse vedrørende kåring af en hoppe. Bestyrelsen beslutter at overholde vores regler og dermed er hoppen kåret i F3

Aktivitetsudvalg . Drøftet og evalueret arbejdet pt. Forslag om at der skal knyttes flere ildsjæle til udvalget, så opgaverne spredes lidt. Nu skal vi have nedsat showudvalg til Roskilde. Vita arrangerer. Medlemsmøde på Sjælland arrangeres af Stine og NIels. Overvejelse om det skal "kopieres" til Jylland.

PR udvalg Kåringsresultater mv. rundsendes på mail søndag aften. Ølstykkeprojekt er godt i gang og snak om verdens arv muligheder. Forslag om medlemskab af Danske husdyr.
Der udsendes nyhedsbrev d. 30/9-18 samt 10/12-2018

8. Arbejdsfordeling i de forskellige udvalg (Hvem har ansvar for hvad og hvad skal vi stå for) Se forretningsorden (skal der byttes rundt på opgaverne)
Udsat

9. Hestens værn
Udsat

 

10. Facebook/hjemmeside

Udsat

• Persondata lov
Birgitte rundsender materiale fra SEGES; Bettina rundsender fra DV
 

11. Seneste rygter

12. Evt.

13. Næste møde – tid, sted og indhold
27okt?? Fanen, Kontrakt til hingste holder.

 

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.