.

Nyhedsbrev februar 2017

Nu nærmer sig tiden for de lokale generalforsamlinger, og vi har bemærket en del debat om sammenlægning af vores forening, på de forskellige medier.

Men vi vil endnu en gang gøre opmærksom på at vi på landsmødet 2016, blev pålagt, af stort set samtlige fremmødte, at komme med et forslag til sammenlægning, og fremkomme med nye vedtægter, som kan besluttes på landsmødet 2017, hvis medlemmerne stemmer for. Disse nye vedtægter vil først være gældende fra 1. januar 2018.

Når der på landsmødet 2017 er stemt om hovedbestyrelsens forslag til vedtægter, med ikrafttræden 1/1 2018, og udfaldet forhåbentlig er et ”ja”, så vil vi efterfølgende på landsmødet, åbne op for at de fremmødte allerede her kan stille ændringsforslag til disse vedtæger, som så kan komme til afstemning på  landsgeneralforsamlingen i marts 2018.

Begrundelse for denne beslutning er at hovedbestyrelsen er blevet opmærksom på enkelte punkter i vores vedtægtsforslag, som kan virke uhensigtsmæssige, og dem vil vi på mødet stille forslag til bliver rettet i vedtægterne på Landsgeneralforsamlingen 2018 - hvis demokratiet vil.

Der skal fra vores side ikke lægges skjul på, at det vi efterfølgende har fået øje på i vores vedtægtsforslag er, at der muligvis stilles for store krav til at sidde i nogle undervalg. Vi har de senere år haft mange lokale dygtige kræfter, som har arbejdet i diverse udvalg, og dem skal vi ikke tabe på gulvet fordi vi bliver sammenlagt.

Er der nogle medlemmer, der ikke er helt enige i vores forslag til vedtægter, så kan man altså roligt stemme for en sammenlægning alligevel. 

Vores nye vedtægter siger:  § 16. Ændringer af FHF’s vedtægter kan finde sted, enten ved skriftlig afstemning på landsmødet, eller ved urafstemning i samtlige lokalafdelinger.

Det betyder at vi kan tilpasse vedtægterne, og I kan indsende forslag til vedtægtsændringer. Hvis et flertal ønsker nogle andre vedtægter, kræver det bare at der stilles et forslag til landsmødet jævnfør §16 i de nye vedtægter. Disse forslag vedtages hvis 1/3 af medlemmerne er mødt frem og 2/3 stemmer for forslaget, så er det demokratiet, der træder i kraft, og det må være i alles interesse.

Vi vil fra hovedbestyrelsens side opfordre alle til at stemme for en sammenlægning, så vi på landsplan kan danne fælles front for vores hest og få trådene knyttet; det må være på tide nu.


På hovedbestyrelsens vegne

Hans Jørgen Dam Pedersen

MultiTrans