.
Nyhedsbrev efter
generalforsamlinger
 

De 4 generalforsamlinger er nu blevet afviklet i lokalafdelingerne, og det store spørgsmål er så om lokalafdelingerne var villige til at nedlægge sig selv, for at indgå i en ny struktur i FHF.


Resultaterne var fordelt således: Bornholm har 9 aktive medlemmer, hvoraf 8 mødte frem til generalforsamlingen. Alle 8 stemte ja til en nedlæggelse pr. 13/2 2017. Der blev altså stemt ja til en nedlæggelse af lokalafdelingen. Fyn har 12 aktive medlemmer, hvoraf 7 mødte frem til generalforsamlingen. Alle 7 stemte ja til en nedlæggelse pr. 31/12 2017. Der blev altså stemt ja til en nedlæggelse af lokalafdelingen. Sjælland har 22 aktive medlemmer, hvoraf 16 mødte frem til generalforsamlingen. 13 stemte ja til en nedlæggelse pr. 31/12 2017, og 3 stemte nej. Der blev altså stemt ja til en nedlæggelse af lokalafdelingen. Jylland har 50 aktive medlemmer, hvoraf 38 mødte frem til generalforsamlingen. 25 stemte ja til en nedlæggelse pr. 31/12 2017, og 13 stemte nej. Der blev altså IKKE stemt ja til en nedlæggelse af lokalafdelingen.

Samlet set har vi på nuværende tidspunkt 93 medlemmer af foreningen. 69 af medlemmerne mødte frem til generalforsamlingerne, hvilket svarer til 74 % - det er flot og vidner om en stor interesse for foreningens ve og vel.  53 af de fremmødte stemte ja til nedlæggelse, hvilket svarer til 77 %!

”Hvad skal der så ske nu?” tænker man formentlig som medlem af FHF. Landsformanden fortsætter i sit virke frem til landsmødet 2017.  Da Bornholm har valgt at nedlægge sig selv allerede fra 13/2-2017, så tæller hovedbestyrelsen nu 8 medlemmer. Dog fortsætter undertegnede som sekretær for hovedbestyrelsen frem til og med Landsmødet. Efter Landsmødet vil hovedbestyrelsen bestå af 7 medlemmer, hvilket betyder at der kun skal vælges 1 medlem på Landsmødet.

Der ud over har hovedbestyrelsen brug for at mødes, for at lægge en ny plan for det videre arbejde med FHF, hvilket I naturligvis kommer til at høre mere om.


På hovedbestyrelsens vegne

Tania Karlshøj

MultiTrans