.

fhflogo thumb

Dagsorden hovedbestyrelsesmøde 24-06-2017

Deltagere: Jytte Hansen, Claus Svendsen, Niels Vestergaard, Niels Ingersen, Ib Villumsen

Afbud: Birgitte Rye, Stine Schkliaroff

Sted: Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg Tid: kl. 10.00

 

Punkt:

1. Bemærkninger til dagsorden. 2 nye punkter

2. Information fra formanden. Landsudvalgsmøde, ny hestelov vedtaget, kursus se længere nede

3. Urafstemningen, 71 ja og 4 nej. Hver afdeling indkalder selv til ekstraordinære generalforsamlinger senest den 1. oktober 2017. Dato offentlig gøres i FHF kalender.

4. Forretningsordenen Gennemgået og rettet til. Oprettet punktet Webmaster, kassererne skal sende opdateret medlemsliste til Ib så han kan lave kartotek i mailprogrammet med alle relevante mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve m.v.

5. Hingstefremstilling, Fordeling af poster på huskelisten.

6. Nyhedsbrev. PR udvalget har en del gode ideer til Nyhedsbrevet, bl.a. ungdomsstafet, portræt af æresmedlemmer, udsnit af gamle blade, aktuelle arrangementer, aktivitetskalender, resultater i sporten.

7. Møde med dv. Jytte aftale møde med Jan Pedersen, Niels Vestergård tager med.

8. Medlemslister. Vi må gøre en fælles indsats på at få disse ført ajour med rigtige adresser, telefonnr. og mailadresser. HUSK at gøre medlemmerne opmærksom på det er vigtigt at melde adresseændringer.

9. Hjemmesiden / maillister / manglende program. Vi mangler RocketTherme dette tilkøbes. Maillister er Ib i gang med.   10.  Hingsteliste/SEGES. De fleste hingste er tilbage på listen, der er kun en enkelt som mangler medlemskab af foreningen og en som mangler betaling til SEGES.

11. Godkendelse af reviderede avlsmål. Godkendt af HB, skal godkendes af lokalbestyrelser inden det bliver lagt på hjemmesiden.

12. Forslag fra Jyllands afd. 

1. Evt. retningslinjer for dispensation. Dispensationsansøgninger kan evt. bruges til en hul i hegnet hest, ikke til at få anerkendt en given kombination som alligevel vil blive frederiksborg ved en kåring. 

2.  Forslag om salgsliste på hjemmesiden. Vi laver et forsøg med en salgsliste på hjemmesiden for at se hvordan det kan fungere, interesserede sender Mail til Ib (webmaster) med hestens navn, registreringsnr. billede, afstamning, beskrivelse og telefon nr. annoncen løber for 2 måned af gangen. Ib laver beskrivelse på hjemmesiden incl. Mailadresse. 

Forslag til PR udvalget omkring nyt billedmateriale evt. ny plakat med kårede hingste. Forslag om at lave ny plakat med hingste. Det tages op til overvejelse da de fleste billeder skal hentes fra hingsteejer for at få dem i en god opløsning.

3.  Lokalafelingerne bliver ved med at gøre de ting som de hele tiden har gjort, d.v.s. booke lokaler til kåringer m.v. så det er til at overtage for et nyt udvalg efter Landsmødet 2018.

4. Dommeruddannelsen, der foreligger en beskrivelse af uddannelsen, som kommer på hjemmesiden.

13. Ansøgning fra Bjarne Burgdorf.  Jævnfør § 10 og 11 kan der ikke gives dispensation til rødt pas på det kommende afkom, dette skal stille til kåring for at blive anerkendt som frederiksborg. Efter kåring kan der udstedes rødt pas.

14. Skal vi deltage i kursus omkring hoven. Jytte undersøger nærmere og kommer med en hurtig tilbagemelding, endelig beslutning på mail.

15. Dyrlægeskema til diskussion og/eller tilpasning. Tilmeldingsfristen er 2 uger før arrangementet, dyrlægeundersøgelsen/ dyrlægeskemaet skal udarbejdes senest, så det er mellem 2 og 4 uger gammel i forhold til arrangementets dato.

16. Forslag fra forsikringsselskab. Vi melder tilbage til KDH og siger ja tak, så vores medlemmer får 10% rabat på livsforsikring og vi får præmier til vores arrangementer. Medlemmer som ønsker forsikring kan få en kvittering for medlemskab tilsendt ved henvendelse til kassereren.

17. Tysk reg. Hest. Henvendelse omkring kåring af hoppe med Tysk pas, denne kan kåres i DK, da begge forældre er kåret i DK, og afkom vil kunne få danske papirer.

18. Seneste rygter. 

19. Eventuelt


Ventende opgaver: til næste møde !!

Avlsudvalg 

Retningslinjer for udnævnelse af Årets Frederiksborg PR udvalget laver oplæg til HB

Præmien bliver uddelt til landsmødet

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.