.

Referat hovedbestyrel-sesmøde 16/9-2017

Referat hovedbestyrelsesmøde 16/9-2017

Deltagere: Jytte Hansen,

Claus Svendsen, Niels Vestergaard, Ib Villumsen, Birgitte Rye

Afbud: Niels Ingersen, Stine Schkliaroff

Sted: Birgitte Rye, Møllersmindevej 6, 8752 Østbirk

Tid: kl. 9.30

  1. Valg af dirrigent….ingen
  1. Bemærkninger til dagsorden. Lidt tilføjet.
  1. Økonomi ( Regnskab indtil 30/6) Regnskab gennemgået, der er lidt spørgsmål, Bettina med til næste møde.
  1. Orienteringssager (Kontakt til KDH Hesteforsikring), sende billeder til prisblad, evt- goodiebags til Hingstekåring.
  1. Sager til behandling (Hingste fremstilling), dommer udvalget har sat holdene så der ikke er inhabilitet i nogle hold. Stor diskussion omkring dommergerningen. Og uddannelsen. Kørepenge til fotograf. 16 præmier, lave æredsbånd til dagens hingst, Rosetter til færdigkåringen med print. Huskelisten gennemgået og opgaver fordelt
  1. Kåringsregler. Tilrettes efter faktiske forhold med hensyn til dommerhold og inhabilitet.
  1. Sjælland kan ikke nå at afholde extra ordinær generalforsamlinger så datoen rykkes til inden 1. november, hvor alle skal have afholdt disse. Jylland har afholdt med 2 gange Ja til nedlæggelsen af afdelingen og Fyn afholder den 25/9.
  1. Landsmødet i Kullerup, Bettina/ Jytte finde dato og bestille (sidste halvdel af februar – uge 7)
  1. Seneste rygter. Claus holder åbent hus på et tidspunkt når hans nye sted bliver færdigt.
  2. Evt. Hjemmesiden, Ib finde ud af hvad det er der spærre så den ikke kan flyttes over på en anden server.

Næste møde

Landsmøde i Kullerup

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.