.

Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 18/3-18

Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 18/3-18

fhflogo thumb thumb thumbFREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

 

Deltagere: Birgitte Rye, Reno Olesen, Vita Lavrens, Niels Ingersen, Bettina Kaastrup, Stine Schkliaroff
Afbud Niels V. suppl. ikke indkaldt

Sted: Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg
Tid: kl. 10.00

1. Bemærkninger til dagsorden.

Bettina dirigent

2. Information fra formanden

Hingstelisten ajouføres af Birgitte
Birgitte har talt med Finderup angående materialeprøven, samt møde med teknisk udvalg Der er kommet henvendelse omkring indvielsen af kongernes Nordsjælland, dette gives videre til Pr-udvalget
Der er kommet henvendelse fra Gl. Ølstykke de er i gang med at lave en ´film´ med gamle filmklip af Frederiksborg hesten, dette gives videre til Pr-udvalg

3. Status for 2017 Beretningen og referat er diskuteret

Der er vendt hvad der kunne være gjort anerledes i forbindelse med sammenlægningen

4. Vision for 2018

Vi skal forsætte som hidtil samt gøre sammenlægning så nem som mulig Reno foreslår at der bliver lavet en velkomstpakke til nye medlemmer, et job for Pr-udvalg og kassereren

5. De forskellige valg:

Valg af Avls udvalg (jvf. §11 stk. 2. periode 3 år) 4 medl.
Formand: Reno Olesen. Jytte Hansen (3år) Hans Jørgen Dam (2 år), Jens Ole Riis (1 år).
Valg af teknisk udvalg (jvf.´§ 11 stk. 2. periode 2 år) 3 medl.
Formand: Niels Vestergård. Reno Olesen (2år) Claus Svendsen (1år)
Valg af Dommer udvalg (jvf. § 11stk3. periode 1 år) 3 medl.
Formand: Stine Schkliaroff. Hans Jørgen, Reno Olesen
Valg af Aktivitets udvalg (jvf. § 12 periode 2 år) 5 medl.
Formand: Vita Lavrens. Laura Algot (2år) Ib Villumsen (2år) Stine Schkliaroff (1år) Sarah Storm (1år)
Valg af Championats udvalg (jvf. § 13 periode 2 år) 5 medl.
Formand: Bettina Kaastrup. Anja Hjorth (2år) Sarah Storm (2år) Camilla Østerbye (1år) Stine Schkliaroff (1år)
Valg af Pr-udvalg (jvf. §14 periode 1 år) 4 medl.
Formand: Niels Ingersen. Ib Villumsen, Vita Lavrens, Anita Staun Hansen,
Valg af bilags kontrollør
Tina Jensen

6. Økonomi.

a) Status på regnskabet og økonomi
Bettina forslår at gå online med regnskabsprogrammet, dette vedtages
b) Godkendelse af budgetansøgninger

7. Gennemgang af forretningsorden

Gennemgået og rettet

8. kommunikation i bestyrelsen

Forventnings afstemning

9. Hjemmeside / Facebook

Sekretæren godkender Facebook anmodninger
Rettelser til hjemmesiden

10. Dyrskue planlægning

Roskilde: Race rep Tina Jensen. Dommere Reno Olesen, Jytte Hansen, Helle Handl, Jens Ole Riis. Dommer føl Birgitte Rye
Fyn: Race rep. Ole Grill Andersen. Dommere Reno Olesen, Jytte Hansen, Helle Handl. Dommer føl Ole Grill Andersen
Landskuet: Race rep. Anja Hjorth. Dommere Reno Olesen, Jytte Hansen, Jane Jarshøj, Helle Handl
Foreningen giver 2 ærespræmier til hvert af de overstående dyrskuer

11. Aktivitetsplan 2018

8-10/6 Roskilde dyrskue
15-17/6 Det Fynske Fællesskue
5-7/7 Landsskuet
18-19/8 Kåring og championat Jylland
25-26/8 Kåring og Championat Sjælland
26/8 Kåring Fyn
22/9 en dags fælles materialeprøve
30/9 Hingstefremstilling
Okt. 30 dags stationsafprøvning
Medlemsmøde arrangeres i forbindelse med kåring på Sjælland og Jylland evt. Fyn

12. Seneste rygter

13. Evt.

Bettina får styr på foreningslogin hestedata
Kontakten med DV: Jytte Hansen
Medlemsliste til KDH
Der er kommet henvendelse omkring kåring i udlandet, der arbejdes videre på.

14. Næste møde – tid, sted og indhold

15/6 På det fynske fælleskue kl 16

• Undersøgelse af materialeprøven?
Teknisk udvalg tager sig af det
• Årets Frederiksborg
Pr-udvalg kommer med forslag
• Elite skue
Aktivitets og championats udvalg udarbejder forslag

I tvivlstilfaelde er det den danske version der er gaeldende.