.

Landsformandens beretning

Landsmøde 5-3-2016

                                 Formandsberetning

Jeg vil starte med bedæknings tallene, de er ret alarmerende.

Der blev i 2015 født 54 føl, men desværre kun bedækket 41 hopper, det er derfor

vigtigt, at så mange som muligt får deres hopper sat i fol nu.

Læs mere: Landsformandens beretning

Referat hovedbestyrelsesmøde januar 2016

5.marts
2016 kl. 10.30. Tania har sendt forespørgsel til lokale i Nyborg – afventer
tilbagemelding. Tania laver udkast til dagsorden, som rundsendes til
kommentering. Jytte spørger Benny om at være ordstyrer.Referat fra hovedbestyrelsesmøde 23/1 2016 kl. 10.30

Deltagere: Hans Jørgen Dam Petersen, Tania Karlshøj-Nielsen, Jytte Hansen,

Bob Rødsten (sygemeldt på ubestemt tid – Ole Andersen indkaldt som suppleant - afbud), Helle Handll, Claus Svendsen, Birgitte Rye, Niels Vestergaard (afbud) og Reno Olesen.

Sted: Nyborghallerne, Storebæltsvej , 5800 Nyborg.

Læs mere: Referat hovedbestyrelsesmøde januar 2016

Underkategorier