Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen

 

Funktion

Navn

Mail

Telefonnummer

Formand

Liza Lindhardt Hasfeldt

29272517

Næstformand

Jakob Algot

51536562

Kasserer

Camilla Grenholt

40957929

Sekretær

Heidi Jacobsen

22274378

Medlem/

hjemmeside adm.

Mette Poulsen

Web@fhf.dk

Aktivitetsudvalg@fhf.dk

22479944

Medlem

Jane Jarshøj

20469037

Medlem

Gert Thiemke

dommerudvalg@fhf.dk

20970896

Suppleant

Ib Villumsen


40503232

Suppleant

Barbara Pedersen


30691164

Arbejdsgrupper

 

Avlsledelse

 • Jane Jarshøj (formand)
 • Heidi Jacobsen
 • Jens Ole Riis
 • Birgitte Rye

Se arbejdsbeskrivelse for avlsledelsen

 

PR-udvalg

 • Jakob Algot (formand)
 • Babara Pedersen
 • Niels T. Ingersen

Se arbejdsbeskrivelse for PR-udvalget

 

Aktivitetsudvalg

 • Mette Poulsen (formand)
 • Ib Villumsen
 • Louise Tversted
 • Camilla Grenholt
 • Julie Sørensen


Se arbejdsbeskrivelse for aktivitetsudvalget

 

Championatsudvalg

 • Camilia Grenholt (formand)
 • Rikke Gedsø
 • Laura Hesselholt
 • Barbara Pedersen
 • Simone Rosenørn Folden

Se arbejdsbeskrivelse for championatsudvalget

 

Teknisk udvalg

 • Gert Thiemke (Formand)
 • Jane Jarshøj
 • Birgitte Rye Christensen

Se arbejdsbeskrivelse for teknisk udvalg

 

Dommerudvalg

 • Gert Thiemke (Formand)
 • Jakob Algot
 • Jane Jarshøj

Se arbejdsbeskrivelse for dommerudvalget

 

Revision

 • Niels Tronborg Ingersen

Se arbejdsbeskrivelse for bilagskontrollør

 

Scarlett O'Hara, F: Milton Skyttegård, M: Flicka, MF: Sebastian Skovagerhøj